• tehnolink 2
  • GTEC
  • Sicon
  • tehnolink
  • Slika 3
Електрични агрегати

Електрични агрегати

Заради природата на нивниот дизајн, достапноста на фосилните горива и секојдневно растечката потреба од електрична енергија,електричните агрегати ја наоѓаат својата примена во …

повеќе.. →

Когенерација

Когенерација

Когенерација е комбинирано производство на електрична и топлинска енергија, добиени од ист основен извор. Системите во главно се состојат од мотори погонувани од фосилни или …

повеќе.. →

Соларни панели

Соларни панели

Системите за генерирање на електрична енергија од сончевата светлина работат на принцип на фотонапонска конверзија која се врши во ќелиите на соларните панели кои се изработени …

повеќе.. →

Сервис и подршка

Сервис и подршка

Кондор Енергија нуди техничка поддршка и сервисирање на електрични агрегати. Независно од видот на проблемот, нашите сервисни инженери и сервисери се спремни да одговорат …

повеќе.. →

Главна улога во критичен момент

Главна улога во критичен момент

 

Од компјутерски центри, па се до операциони сали, нашите електрични агрегати ги штитат критичните моменти, обезбедуваат непрекината продуктивност и ве ослободуваат од грижата.

Погледнете ја нашата понуда и одберете го вашиот агрегатски извор на енергија →

Партнерство со компанијата „ТЕХНОЛИНК ДОО Нови Сад, Р. Србија“

Во 2010 година КОНДОР БС ДООЕЛ Скопје стана генерален застапник за Македонскиот пазар на престижната компанијата за производство, одржување, сервис и монтажа на електрични агрегати „ТЕХНОЛИНК ДОО Нови Сад, Р. Србија“, нудејќи на нашиот пазар беспрекорно доверливи решенија за резервно напојување со моќности од 2 kVA до 2500 kVA во stand by или prime режим на работа.

Партнерство со компанијата „СИКОН САС ДОО ТУЗЛА, Босна и Херцеговина“

Во 2013 година КОНДОР БС ДООЕЛ Скопје ја прошири својата дејност, нудејќи решенија за системи за непрекинато напојување. За навлегувањето во оваа гранка на енергетско-критични апликации најзаслужни е соработката со компанијата СИКОН САС ДОО од Тузла, Босна и Херцеговина, која е лидер во својата земја за продажба, инсталација и сервис на системи за непрекинато напојување.

Овластени застпаници на италијанската компанија GTEC за Македонија

Партнерството со СИКОН САС овозможи КОНДОР БС ДООЕЛ СКОПЈЕ да стане овластен дистрибутер на италијанската компанија за производство на системи за непрекинато напојување GTEC. Широката гама на УПС уреди на овој италијански бренд ни оозможува да одговориме на секое барање на нашите клиенти.