Здравствени установи и болници

Здравствени установи и болници

Без разлика дали вашата установа има 10 кревети или 10.000, резервното напојување е од суштинско значење кога е прашање животот на еден човек. Кондор Енергија нуди решенија со висока доверливост во работата, со цел обезбедување на континуирано…повеќе.. →

Центри за податоци и Телекомуникации

Центри за податоци и Телекомуникации

Центрите за зачувување на податоци и телекомуникациските објекти имаат потреба од 100% доверливост, 365 дена во годината. Доколку не се обезбеди таа доверливост постои висок ризик од губење на податоците, а со тоа и незадоволни клиенти, што секако ќе резултира со  …повеќе.. →

Аеродроми

Аеродроми

Со стотици летови секој ден, нема простор за грешка на аеродромите. Тука, доверливото резервно напојување е од суштинско значење.  Кондор Енергија нуди решенија со висока доверливост во работата со цел обезбедување на континуирано снабдување со електрична енергија.повеќе.. →

Станбени објекти

Станбени објекти

Може да се забележи дека последните светски трендови и начинот на живот влијаат врз зголемувањето на потрошувачката на електрична енергија. Денес повеќе од било кога неприканатото снабдување со електрична енергија на станбените згради и комплекси  е од суштинско значење.повеќе.. →

Комерцијални и јавни објекти

Комерцијални и јавни објекти

Комерцијалните и јавни објекти исто така се вбројуваат во комплексни потрочувачи на електрична енергија и непрекинатото снабдување на овие објекти со енергија е од есенцијално значење за секојдневнот функционирање . Најчесто училиштата, универзитетите, спортските…повеќе.. →

Хотели

Хотели

Хотелите имаат потреба од непрекинато снабдување со електрична енергија во текот на 365 дена во годината во период од 24 часа дневно. За таа цел Кондор Енергија Ви нуди решение за  резервно напојување со користење на дизелгенератори или генератори врз база на природен гас. Нашето портфолио на …повеќе.. →

Индустриски – производствени објекти

Индустриски – производствени објекти

Производствените капацитети имаат есенциална потреба за непрекинато снабдување со електрична енергија кое е условено од производствените процеси кои се одвиваат во овој тип на објекти. За да бидат прдуктивни, и да остваруваат добивки,  на производителите може…повеќе… →

Аква паркови

Аква паркови

Аква парковите и јавните базени за рекреација имаат потреба од константно високи нивоа на топлина и електрична енергија во текот на целата година. Ова преставува идеален услов за имплементација на систем за комбинирано производство на топлина и електрична енергија со висок степен на енергетска…повеќе… →

Оранжерии

Оранжерии

Оранжериите имаат бараат високо ниво на топлина и електрична енергија во текот на целата година. Системите за производство на топлина и електрична енергија на Кондор Енергија се оптимално, докажано решение. Нашите системи обезбедуваат истовремено топлина и електрична енергија. Електричната енергија се…повеќе… →